Arrest van Duitse gerechtshof bevestigt verkoop van gebruikte en opgedeelde volume-licenties

 

5 dingen die nu belangrijk zijn
Het BGH (Duitse hoogste federale gerechtshof) heeft gisteren hoger beroep van de softwareproducent Adobe afgewezen en zo het arrest van het Europese Hof van Justitie in de laatste instantie bevestigd: ook gebruikte volume-licenties mogen worden opgedeeld in afzonderlijke licenties en worden doorverkocht.

 

1. Hoe is het arrest ontstaan?

Het OLG Frankfurt (hoogste rechtscollege in de Duitse deelstaat Hessen) had al in 2012 (zaak 11 U 68/11) geoordeeld dat de handel voor gebruikte software op basis van de beslissing van het HvJ-EU verstrekkend is geliberaliseerd. Voorwerp van de beslissing was dat middels volume-overeenkomsten gekochte licenties ook afzonderlijk mogen worden doorverkocht. De softwareproducent Adobe wilde in hoger beroep gaan, maar het BGH wees dit alomvattend terug (zaak I ZR 8/13). Hierdoor is het vonnis van het OLG Frankfurt in laatste instantie bevestigd en alle voor de handel met gebruikte software relevante vragen zijn beantwoord.

 

2. Licenties uit volume-licenties-overeenkomsten mogen afzonderlijk worden doorverkocht.

Het is niet verboden om licenties die in het kader van volume-overeenkomsten zijn gekocht, op te delen (uitzondering: speciale toedracht bij client server-licenties). Het standaard argument van de producent dat het bij volume-licenties slechts om één licentie gaat omdat ook slechts een serienummer is gegeven, geldt niet.

 

3. Het vonnis geldt ook voor in prijs gereduceerde softwareprogramma’s zoals EDU-licenties

Ook met gebruikte EDU-licenties mag worden gehandeld. Zulke licentieovereenkomsten voor wetenschap en onderwijs moeten worden gezien als kortingsprogramma’s en een beperking zou eventueel daartoe leiden dat softwareproducenten middels hun prijsbeleid de gebruikte handel zouden kunnen tegengaan. Zulk optreden hebben de rechters in hun arrest ook duidelijk afgewezen.

 

4. Met online overgedragen gebruikte software mag worden gehandeld – ook als de producent dit in de licentieovereenkomst uitsluit

Het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU) had al op 03-07-2012 geoordeeld dat het principe van uitputting bij iedere eerste verkoop van software geldt, onafhankelijk van het distributieverloop. Zelfs wanneer de licentieovereenkomst een latere verkoop verbiedt, kan de softwareproducent zich niet tegen het doorverkopen van deze softwarelicenties verzetten. Een eigenaar kan zijn software vrij doorverkopen. Een tweede eigenaar heeft zelfs het recht de software bij de producent opnieuw te downloaden en heeft recht op updates voor zijn software.

 

5. Waar moet je bij het kopen van gebruikte software op letten?

  • Het Europese Hof van Justitie heeft eenduidig vastgelegd aan welke wettelijke voorwaarden moet zijn voldaan bij het verkopen van gebruikte software.
  • De kopie van een programma is in de EU of in Zwitserland met toestemming van de producent/auteur in de handel gebracht.
  • Het programma is definitief gekocht, niet gehuurd.
  • De eerste verkrijger dient bij de verkoop van een kopie van een programma aan een derde de achterblijvende exemplaren onbruikbaar te maken.
  • De gebruiker van een computerprogramma moet met behulp van de rechten-keten kunnen aantonen dat hij het recht heeft voor het gebruik van het betreffende exemplaar van het programma.

 

12.12.2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.