Europa’s platform voor gebruikte software

Privacyverklaring

Gegevensbeschermingsverklaring

li-x GmbH (“li-x”) waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en willen graag dat u zich veilig voelt wanneer u onze internetpagina’s bezoekt.
In onze gegevensbeschermingsverklaring geven wij u graag informatie over de gegevens die wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt.

 

De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon en, indien van toepassing, diens vertegenwoordiger:

li-x GmbH
Barmbeker Straße 2
22303 Hamburg, Duitsland
Telefoon:+31 20 26 26 381
Telefax: +49 (0) 40 – 609 44 09 – 11
E-Mail: [email protected]
Web: https://www.li-x.com

Algemeen directeur: Dipl. Kfm. Boris Vöge
Amtsgericht [Plaatselijke Rechtbank] Hamburg HRB 130997

 

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming:

[email protected]

 

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens, die u vrijwillig verstrekt in het kader van een bestelling of wanneer u contact met ons opneemt, voor de volgende doeleinden:

 • het doeleinde van het uitvoeren van de overeenkomst
 • eigen marketingdoeleinden.
 • voor onze statistieken

 

Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met de volgende wettelijke basis

 • Uw toestemming, Art. 6 lid 1 sub a AVG).
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u, Art. 6 lid 1 sub b AVG)
 • Legitieme belangen, Art. 6 lid 1 sub f) AVG (zie hieronder)

 

Legitieme belangen:

Bij de verwerking van uw gegevens streven wij de volgende legitieme belangen na:

 • De verbetering van ons aanbod, marketing
 • Bescherming tegen misbruik
 • Statistiek

 

Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw gegevens werken wij samen met de volgende dienstverleners, die ook toegang hebben tot uw gegevens:

 • Aanbieder van webanalyse-tools
 • Leveranciers

 

De periode gedurende welke de persoonsgegevens opgeslagen worden:

Wij slaan uw gegevens op,

 • indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking, niet langer dan tot het moment waarop u deze toestemming weer intrekt
 • indien wij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst tot het einde van deze contractuele relatie met u of zolang als de wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn
 • indien wij de gegevens gebruiken op basis van een legitiem belang, niet langer dan zolang als uw belang bij verwijdering of anonimisering niet zwaarder weegt

 

Gegevensbronnen

Wij ontvangen de gegevens van u (inclusief informatie over de apparaten die u gebruikt).

 

Overdracht van gegevens naar derde landen

De gegevens worden doorgegeven aan derde landen, buiten de Europese Unie. Dit gebeurt op basis van wettelijke contractuele bepalingen, die als doel hebben om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen en die u op verzoek in kunt zien.

 

Recht op informatie en rectificatie of wissen of op de beperking van de verwerking en een recht op verzet tegen de verwerking en het recht op de doorgifte van gegevens:

U heeft – deels onder bepaalde voorwaarden – het recht om

 • informatie op te vragen over de verwerking van uw gegevens,
 • uw gegevens te corrigeren,
 • uw gegevens te laten verwijderen of blokkeren,
 • uw gegevens te laten verwijderen of blokkeren,
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens,
 • uw gegevens te ontvangen in een overdraagbaar formaat en om overdracht van deze gegevens te verzoeken aan een derde partij,
 • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken met werking voor de toekomst en
 • bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over ongeoorloofde gegevensverwerking. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Hamburgse deelstaatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (HmbBfDI).

 

Vereiste of verplichting tot gegevensverstrekking

Voor zover dit niet uitdrukkelijk vermeld is ten tijde van het verzamelen, is de gegevensverstrekking noodzakelijk noch verplicht.

 

Meer informatie over gegevensbescherming
Automatische opslag van toegangsgegevens

Bij elk bezoek aan onze website worden er door de respectievelijke internetbrowser gebruiksgegevens doorgestuurd, die in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden, worden opgeslagen. De hierbij opgeslagen datasets bevatten de volgende gegevens: het domein van waaruit de gebruiker de website oproept, datum en tijd van het bezoek, het IP-adres van de computer die de website bezoekt, websites die de gebruiker in het kader van het aanbod heeft bezocht, de hoeveelheid aan verzonden gegevens, het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de naam van de internetprovider, melding of de toegangspoging succesvol was. Deze datasets worden in anonieme vorm geëvalueerd om de service te verbeteren en om deze gebruiksvriendelijker te maken, om fouten te vinden en te verhelpen en om de mate van het gebruik van de servers te controleren.

 

Contactformulier

Het contactformulier op onze website biedt een eenvoudige en snelle manier om contact met ons op te nemen. Sommige velden zijn gemarkeerd als verplichte velden om contact mogelijk te maken. Als u de velden invult en “Verzenden” selecteert, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens per e-mail samen met het bericht naar ons worden verzonden. De gegevens worden niet op de webserver opgeslagen.

 

E-mailnieuwsbrief

Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen via de hierboven vermelde contactroute of via een afmeldlink die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen.

 

Cookies

Deze website maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een tekstbestand met een identificatienummer dat samen met de eigenlijk verzochte gegevens naar de computer van de gebruiker wordt verzonden en daar opgeslagen wordt. Het bestand wordt daar bewaard voor als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt en dient ertoe om gebruikers te verifiëren.
Cookies zijn eenvoudige bestanden en bevatten geen uitvoerbare programma’s, waardoor ze geen bedreiging voor uw computer vormen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, zodat de bescherming van de privacy gewaarborgd is. Afhankelijk van de instelling die de gebruiker selecteert voor de internetbrowser, accepteert deze automatisch cookies. Deze instelling kan echter worden gewijzigd, om zo bijvoorbeeld het opslaan van cookies te deactiveren, of om de gebruiker op de hoogte te brengen zodra een cookie wordt geplaatst. Indien het gebruik van cookies gedeactiveerd wordt, is het echter mogelijk dat sommige functies van de website niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.
De li-x website maakt gebruik van tijdelijke (zogenaamde “sessie-“) cookies. Deze cookies zijn alleen geldig voor de duur van een zogenaamde “sessie”. Ze worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. li-x kan verlinken naar andere websites waar mogelijkerwijs ook cookies worden gebruikt.
Voor meer informatie over wat cookies zijn en hoe u ze kunt verwijderen, kunt u de volgende website raadplegen:

http://www.meine-cookies.org/

 

Gebruik van de analysetool “Google Analytics”
We gebruiken de Google Analytics-service van Google Inc. Deze dienst maakt het mogelijk om het gebruik van onze internetpagina’s te analyseren en gebruikt hiervoor cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals uw geanonimiseerde IP-adres, worden namens ons aan een server van Google Inc. in de VS doorgegeven en daar opgeslagen en geëvalueerd. Op deze website werd Google Analytics namelijk uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();”. Dit waarborgt dat IP-adressen anoniem worden verzameld. Over het algemeen wordt uw IP-adres door Google Inc. geanonimiseerd door uw IP-adres in te korten binnen de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en pas daar geanonimiseerd. Uw IP-adres dat hierbij verzonden wordt, zal niet worden gecombineerd met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. De Google Analytics-reclamefunctie maakt gebruik van “remarketing-” en prestatierapporten op basis van demografische gegevens en interesses. Dit heeft als doel om informatie over gebruikersgedrag te gebruiken om reclame beter af te stemmen op de belangen van gebruikers. In het kader van remarketingprocedures kan gepersonaliseerde reclame op andere internetpagina’s worden geactiveerd gebaseerd op het surfgedrag van gebruiker op de li-x website. Deze reclames kunnen producten bevatten die de gebruiker eerder heeft bekeken op de li-x website. Als u ermee akkoord bent gegaan dat Google uw web- en app-geschiedenis koppelt aan uw Google-account en dat informatie van uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren, zal Google die informatie gebruiken voor remarketingdoeleinden op verschillende apparaten. li-x weigert producten die het mogelijk maken om conclusies te trekken over de gezondheidstoestand van gebruikers onderdeel te maken van deze procedure. U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics te allen tijde voorkomen. Momenteel staan hiertoe de volgende mogelijkheden ter beschikking:
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter anders instellen om het gebruik van cookies te voorkomen; in dit geval kunnen mogelijkerwijs niet alle functies van de website worden gebruikt. Deze instellingen dient u voor elke browser die u gebruikt afzonderlijk in te stellen.
U kunt het verzamelen en verwerken van deze gegevens door Google Inc. ook voorkomen door een browser plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief daarvoor, of bij het gebruik van browsers op mobiele apparaten, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Hierbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst, die werkzaam is voor onze internetpagina's en de browser die u op dat moment gebruikt. Als u de cookies van uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Meer informatie over de algemene voorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies.

Gebruik van Matomo
Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van de webanalysesoftware Matomo (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, (“Matomo”). Dit vindt plaats op basis van onze legitieme interesse in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f van de AVG. Uit deze gegevens kunnen, onder een pseudoniem en voor hetzelfde doel, gebruikersprofielen worden gemaakt en geëvalueerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het cachegeheugen (tussenopslag) van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen. Deze cookies maken het onder andere mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De gegevens die verzameld worden met behulp van de Matomo-technologie (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden verwerkt op onze servers.
De door het cookie verzamelde gegevens in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.
Indien u niet akkoord gaat met de opslag en de evaluatie van de gegevens van uw bezoek, kunt u de opslag en het gebruik hiervan te allen tijde deactiveren door te klikken op de onderstaande link. In dit geval wordt er een zogenaamd opt-out cookie opgeslagen in uw browser dat verhindert dat Matomo enigerlei sessiegegevens opslaat. Houd er rekening mee dat het volledig verwijderen van uw cookies ertoe leidt dat de opt-out-cookie ook verwijderd wordt, mogelijk dient u deze dan opnieuw te activeren.

 

 

Google AdWords
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en, in het kader van Google AdWords, de conversietracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Wij maken gebruik van de Google Adwords-diensten om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen van bezoekers aan externe websites met behulp van advertentiemedia (zogenaamde Google Adwords). Wij kunnen de gegevens van de advertentiecampagnes gebruiken om te bepalen hoe succesvol de individuele advertentiemaatregelen zijn. Ons belang ligt daarin om u enkel advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google kunt u hier vinden: http://www.google.de/policies/privacy.

 

Google Remarketing
De remarketingtechnologie van Google Ireland Limited (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) wordt gebruikt om gebruikers die onze website al hebben bezocht, opnieuw aan te spreken door middel van op interesse gebaseerde advertenties op de pagina’s binnen het Google Partnernetwerk. Deze advertenties kunnen producten bevatten die gebruikers eerder hebben bekeken op de li-x-website (remarketing). Hiertoe zijn op deze pagina Google Remarketing Trackingpixels geïntegreerd, die het gebruikersgedrag op de website (bv. de bekeken consultants), de gegevens over de technische kenmerken van het websitebezoek (bv. de browser die gebruikt werd, het IP-adres) en het aankoopgedrag (bv. de laatst bezochte consultants) verzamelen zonder dat deze aan een persoon gekoppeld worden. Daarna worden deze gegevens aan Google doorgegeven. Google gebruikt cookies om gebruikers te herkennen en om gegevens aan hen toe te wijzen. Als gebruikers ermee akkoord zijn gegaan dat Google hun web- en app-geschiedenis koppelt aan hun Google-account en dat wij gegevens van hun Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren die ze online te zien krijgen, zal Google die gegevens van aangemelde gebruikers samen met de door henzelf verzamelde gegevens gebruiken om doelgroeplijsten samen te stellen en te definiëren voor remarketingdoeleinden op verschillende apparaten. Google Analytics verzamelt geverifieerde ID’s van deze gebruikers om deze functie te ondersteunen. Deze persoonsgegevens van Google worden tijdelijk gekoppeld aan onze Google Analyticsgegevens om doelgroepen te vormen.
Meer informatie hierover en mogelijkheden om deze vorm van adverteren te voorkomen kunt u vinden op http://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?hl=de.

 

Sendinblue
Onze nieuwsbrief wordt verstuurd met hulp van de verzendingsdienstverlener SendinBlue, een vereenvoudigde naamloze vennootschap die ingeschreven is in het Handelsregister van Parijs onder nummer 498 019 298, met maatschappelijke zetel te 55 Rue d’Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk. De verzendingsdienstverlener kan de gegevens van ontvangers in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder dat deze aan een gebruiker toegewezen kunnen worden, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren. Denk hierbij aan de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief, of aan statistische doeleinden. De verzendingsdienstverlener gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om ze zelf aan te schrijven of om deze gegevens aan derden door te geven.
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde “web-beacon”, dit is een bestand ter grootte van één pixel, dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald of, indien we een verzendingsdienstverlener gebruiken, van diens server. In het kader van deze gegevensopvraging wordt eerst technische informatie verzameld, deze bevat informatie over de browser en uw systeem, alsook over uw IP-adres en het tijdstip van het verzoek. Deze informatie wordt gebruikt ter technische verbetering van de diensten aan de hand van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van de locatie vanwaaruit zij een aanvraag doen (locaties kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) alsook de aanvraagtijden. De statistische verzameling omvat ook een bepaling of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze geopend worden en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Wij en de verzendingsdienstverlener hebben echter niet het streven om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ertoe om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen, of om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op de interesses van onze gebruikers. U kunt het privacybeleid van Sendinblue bekijken onder https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicyeinsehen.

 

Getresponse
Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij ook de provider Getresponse Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel in ul. Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, Polen.
Getresponse gebruikt uw gegevens enkel voor de verzending van de nieuwsbrief en voor het evalueren van deze verzending voor ons. Verder zal Getresponse uw gegevens enkel gebruiken om haar eigen diensten te verbeteren. Getresponse gebruikt deze gegevens echter niet om u zelf aan te schrijven of om deze gegevens aan derden door te geven. De door Getresponse gebruikte gegevens bevatten een “web-beacon” die gegevens naar Getresponse stuurt over het feit dat u de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt die in de nieuwsbrief opgenomen is. Getresponse ontvangt hierbij informatie over uw browser, uw locatie en uw IP-adres. Deze informatie wordt gebruikt om de manier waarop wij u adresseren te optimaliseren.
Voor verdere informatie over de verwerking van uw gegevens bij Getresponse verwijzen wij u naar het privacybeleid van Getresponse: https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.

 

Mouseflow
Wij gebruiken Mouseflow. De dienstverlener is Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. Mouseflow is een analyse-instrument dat muisklikken en -bewegingen, scrollende bewegingen en andere metagegevens verzamelt. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd voor de optimalisering van ons internetaanbod. Deze dienst verzamelt uw IP-adres in geanonimiseerde vorm, alsook informatie over welke van onze internetpagina’s u heeft bezocht en indien van toepassing andere gegevens die Mouseflow nodig heeft om de dienst te leveren. U kunt de gegevensverzameling door Mouseflow voorkomen door te klikken op de volgende link https://mouseflow.de/opt-out Hiermee plaatst u een opt-out-cookie. Deze cookie zorgt ervoor dat, bij een toekomstig bezoek aan onze website, geen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen door Mouseflow. Let op: indien u de cookies uit uw browser verwijdert, wordt de opt-out-cookie ook verwijderd en moet u deze mogelijk opnieuw activeren.
Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die Mouseflow gebruikt vindt u op de website van Mouseflow: https://mouseflow.de/privacy.

 

Salesviewer
We gebruiken SalesViewer op onze website. SalesViewer verzamelt gegevens voor marketing-, marktonderzoek- en optimalisatiedoeleinden
Uit deze gegevens kunnen, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen worden gemaakt. Hiertoe wordt een zogenaamd tracking-script gebruikt waarmee bedrijfsgerelateerde gegevens verzameld worden. De met deze technologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen de verzameling en opslag van deze gegevens, met werking in de toekomst, door te klikken op de volgende link https://www.salesviewer.com/opt-out . Hiermee wordt voorkomen dat SalesViewer in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website. Daarbij wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies van uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

 

Contactform7
Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.
Voor ons contactformulier maken wij gebruik van de diensten van Contact Form 7. Hun gegevensbeschermingsbeleid kan ingezien worden op https://contactform7.com/privacy-policy.

 

Zendesk

Voor onze klantenservice gebruiken we de gerenommeerde software van Zendesk, Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS. Zendesk is een gecertificeerde deelnemer aan de “Safe Harbor” overeenkomst voor gegevensbescherming en voldoet daarmee ook aan de minimumeisen die in de Europese normen vastgelegd zijn ter verwerking van gegevens.

Kijk voor meer informatie op https://www.zendesk.de/datenschutzrichtlinie