Europa’s platform voor gebruikte software

Wat is li-x?

li-x is de grootste marktplaats voor veilige, gebruikte softwarelicenties van Europa.

Waarvoor staat li-x?

Goede prijzen: we bieden kopers en verkopers een directe toegang tot de markt van gebruikte software. Omdat de gebruikelijke tussenhandel wegvalt, verdient het bedrijf bij de verkoop meer en bespaart het bij de aankoop. li-x voert economisch en juridisch de koop en de overdracht van softwarelicenties uit (zogenaamde doorgeefhandel). Rechtszekerheid: voor iedere verkoop wordt gecontroleerd of de licenties getransfereerd kunnen worden. Pas als de rechten compleet zijn gedocumenteerd en aan alle juridische voorwaarden is voldaan, geven we de licenties vrij voor de verkoop op li-x.

Wie staat achter li-x?

Het team van li-x bestaat uit licentiespecialisten, zeer gemotiveerde softwareontwikkelaars en betrokken supportmedewerkers. Boris Vöge heeft meer dan 15 jaar ervaring op de markt voor gebruikte software en heeft als oprichter en eigenaar een internationaal team samengesteld.

Wat wordt op li-x gehandeld?

Het portfolio bestaat op dit moment primair uit volume-licenties van de producenten Microsoft en Adobe. Van deze licenties hebben we voor de verkoop de echtheid gecontroleerd en de herkomstgeschiedenis zorgvuldig gearchiveerd. Deze licenties verdelen we in drie categorieën:

  • toepassingssoftware
  • bedrijfssystemen
  • serveroplossingen

Wie kan op li-x handelen?

Het aanbod van li-x richt is gericht op bedrijven, instellingen en instanties. Na het gratis registreren, kun je gelijk beginnen. Particulieren kunnen op li-x niet handelen.

Wat kost li-x?

li-x vraagt van verkopende bedrijven een provisie van 24 procent van het transactiebedrag.

Wat is gebruikte software?

Gebruikte software is software die al eens met de toestemming van de softwareproducent in de handel is gebracht, d.w.z. direct door deze producent zelf of via een handelaar van ‘nieuwe’ software.

Mag gebruikte software worden doorverkocht?

Ja, hierover heeft het Europese Hof van Justitie in juli 2012 een principiële uitspraak gedaan en de handel met gebruikte software in principe rechtmatig verklaard.

In de motivering van het arrest stond ‘dat het uitputtingsprincipe bij iedere eerste verkoop van software geldt’. Deze uitputting geldt voor iedere afzonderlijke licentie zodat ook volume-licenties kunnen worden opgedeeld, zoals het BGH (Duitse hoogste federale gerechtshof) heeft bevestigd (BGH, 11-12-2014 zaak I ZR 8/13).

Bovendien geldt dit ook voor online overgedragen licenties zodat de koper van gebruikte software dit bij de producent opnieuw kan downloaden, wat het Europese gerechtshof als volgt formuleerde: “Bovendien strekt zich de uitputting van het distributierecht uit voor de kopie van het programma in de door de eigenaar van het auteursrecht verbeterde en bijgewerkte versie” (HvJ-EU 03-07-2012, zaak C-128/11).

Het BGH zette het oordeel van het HvJ-EU op 17 juli 2013 om in nationaal recht. Het is in Duitsland toegestaan om gebruikte licenties te distribueren en de hiermee verbonden rechten aan de koper van de licentie over te dragen. Ook hier zijn fysieke en niet fysieke kopieën gelijkgesteld (BGH 17-07-2013, zaak I ZR 129/08).

Kunnen volume-licenties worden opgedeeld?

Ook het verkopen van afzonderlijke licenties uit een volume-overeenkomst is wettelijk onomstreden want “ook bij volume-licenties en het opdelen hiervan moet het oordeel van het HvJ-EU worden toegepast”. Dit bevestigt het Oberlandesgericht Frankfurt am Main (hoogste rechtscollege van de Duitse deelstaat Hessen) in december 2012 in een proces tussen Adobe en een handelaar van gebruikte software (OLG Frankfurt a.M. 18-12-2012, 11 U 68/11). Dit oordeel werd bevestigd door het BGH in december 2014 (BGH, 11-12-2014 zaak I ZR 8/13).

Wat is een volume-licentie?

Als een programma binnen een bedrijf op meerdere pc’s kan worden gebruikt, biedt de producent zogenaamde volume-overeenkomsten aan. Met een volume-licentieovereenkomst wordt een aantal licenties voor producten gekocht van de producent. De koop van grotere aantallen licenties in zo’n overeenkomst wordt beloond met kortingen.

Bovendien hebben licenties uit volume-overeenkomsten extra gebruikersrechten. Het re-imagingrecht staat bijvoorbeeld een centrale verdeling van software toe. Het verdelen kan zo centraal vanuit een server worden doorgevoerd in plaats van het handmatig installeren op iedere afzonderlijke pc. Dat bespaart tijd, kosten en maakt het licentiemanagement eenvoudiger.

Bij volume-licenties worden, in tegenstelling tot afzonderlijke licenties, geen informatiedragers of handleidingen meegeleverd, maar worden er installatiemedia als download ter beschikking gesteld. Ook licenties uit volume-overeenkomsten mogen worden opgedeeld en afzonderlijk worden doorverkocht.

Hoe zit het met het onderhoud en de updates van gebruikte software?

Hier mogen producenten geen onderscheid maken: gebruikte software moet net zo worden behandeld als nieuwe software, een versie met het recht op een update behoudt dit recht ook als deze wordt doorverkocht. Patches voor het verhelpen van fouten moeten producenten in het wettelijk kader ook voor de tweede eigenaar gratis ter beschikking stellen.

Voor vele op li-x gehandelde licenties zijn aanvullende onderhoudscontracten mogelijk.

Hoe kan ik een onderhoud kopen?

Indien onderhoud voor een softwareproduct gewenst is, kan met de optie ‘Kopen met onderhoudscontract’ bij de handel in real-time een onderhoud bij de aankoop worden afgesloten. Een koopovereenkomst voor de licenties met onderhoud wordt onder de opheffende voorwaarde gesloten dat de koper een onderhoudsofferte van de softwareproducent krijgt die hij ook aanneemt. Ons supportteam stuurt en begeleidt het afsluiten van een onderhoudscontract.

Hoe wordt gecontroleerd of de licenties echt zijn?

li-x biedt een geregelde markt voor gebruikte softwarelicenties. Om softwarelicenties op li-x te kunnen verkopen, moet de verkoper kunnen bewijzen dat de licenties in de aangeboden vorm aanwezig zijn en aan de kwaliteitscriteria van li-x en aan de eisen van het Europese recht voldoen. Deze controle wordt door het supportteam van li-x doorgevoerd.

De verkoper uploadt voor het controleren van de licentieovereenkomst de koopfactuur en indien nodig de laatste onderhoudsfactuur op het li-x portaal. Indien meer documenten nodig zijn, vraagt onze support deze op. Verder verleent de verkoper ons supportteam de leesrechten voor de relevante online portalen van de producent.

Na een positieve controle worden de licenties direct voor de handel op li-x vrij geschakeld

Wat is een rechten-keten?

De rechten-keten documenteert het verloop van een softwarelicentie op de markt. De keten omvat de eerste eigenaar van de licentie en alle volgende eigenaars. De eerste eigenaar van de licentie wordt met naam genoemd en de nummers van de overeenkomst waaruit de licentie stamt, worden aangegeven om eenduidig geïdentificeerd te kunnen worden.

Op deze basis kan bij een audit ten alle tijden de herkomst en de rechtszekerheid van de licenties worden aangetoond.

Moet de producent de verkoop toestemmen?

Nee, er is geen toestemming nodig, noch voor een aankoop, noch voor een verkoop. Andersluidende bepalingen in licentieovereenkomsten zijn ongeldig.

Moet ik mijn gebruikte licenties bij de softwareproducent laten registreren?

Een registratie is niet nodig.

Hoe ontstaan de prijzen op li-x?

li-x bepaalt de prijzen op basis van de actuele marktactiviteiten. De actuele prijzen zijn voor kopers en verkopers bindend. Indien bij een product geen handelsactiviteit plaatsvindt, wordt de prijs aan de hand van vergelijkbare marktprijzen van li-x support bepaald.

Hoe werkt de real-time handel?

De real-time handel lijkt op de vloerhandel. Een toegeroepen verkoop- of koopaanbod kan direct worden aanvaard. De aangeboden prijs wordt hierbij direct geaccepteerd. Het geheel of gedeeltelijk aanvaarden van een aanbod is mogelijk. li-x is voor de koper en de verkoper verdragspartner (doorgeefhandel) en voldoet aan de economische en juridische aspecten.

Wie is verdragspartner bij het kopen en verkopen van licenties?

De koper en de verkoper hebben ieder maar één verdrags- en aanspreekpartner: li-x GmbH. Bij een handel komt het binnen een ‘logische seconde’ tot een doorgeefhandel want eerst verkoopt de verkoper aan li-x en li-x verkoopt een seconde later aan de koper. Er wordt verkocht voor dezelfde prijs.
Voor vragen over de economische en juridische afwikkeling staat het supportteam van li-x graag voor u klaar.

Waar vind ik mijn keys?

Zodra de aankoop van een licentie is afgesloten, vindt u de nieuw gekochte licenties in uw li-x account. Onder ‘Mijn licenties’ staat een complete lijst met licenties. De bijbehorende productkeys vindt u onder het menupunt ‘Mijn keys’.

Hoe ontvang ik een installatiemedium?

li-x stelt met de aankoop van een licentie het bijbehorende installatiemedium ter beschikking. De downloadlink vindt u in uw li-x portaal onder licenties samen met de bijbehorende licentiekeys, die u vindt onder ‘Mijn keys’